Tự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, sắp xếp thời gian để vệ sinh trang trí nhà tết