Sử dụng chất tẩy rửa đúng chủng loại đúng mục đích hiệu quả ngoài mong đợi